لیست قیمت قطعات جانبی ۲۰ خرداد ۹۹

لیست قیمت قطعات جانبی 20 خرداد 99

لیست قیمت قطعات جانبی ۲۰ خرداد ۹۹

نوع قطعه برند مدل قیمت ( تومان)
موس و کیبرد Rapoo ۸۲۰۰M Wireless Desktop

۵۹۰۰۰۰

موس و کیبرد Rapoo X1960 Wireless Desktop ۳۴۵۰۰۰
موس Rapoo M280 Wireless ۲۹۵۰۰۰
موس Rapoo M260 Wireless ۲۸۰۰۰۰
موس و کیبورد Rapoo NX2000 Deskktop ۲۵۰۰۰۰
موس Rapoo M100 Black ۲۴۰۰۰۰
موس و کیبورد Rapoo X120 Pro ۱۹۰۰۰۰
موس و کیبورد Rapoo NX1710 Black ۱۸۰۰۰۰
موس Rapoo M216 Wireless ۱۶۵۰۰۰
کیبورد Rapoo NK2500 Black ۱۴۵۰۰۰
موس Rapoo M10 Wireless ۱۳۰۰۰۰
موس Rapoo N1500 Black ۷۵۰۰۰
موس Rapoo N200 Black ۷۵۰۰۰
موس Rapoo N3200 Black ۷۵۰۰۰
موس Rapoo N100 Black ۷۰۰۰۰
موس Rapoo N1130 White ۶۰۰۰۰
PaciFic
ارسال دیدگاه