لیست قیمت قطعات کامپیوتر اسفند ۹۸

لیست قیمت قطعات کامپیوتر پاسفیک رایانه ( یه متن در این خصوص در این قسمت بنویسید)

نوع قطعهبرندمدلقیمت ( تومان)
رمGellGeil EvoX RGB 2X8 32002200000
رمX.VisionGeil EvoX RGB 2X8 24001600000
PaciFic
ارسال دیدگاه